Störningar

Mer information om störningar finner du på följande platser –

IARU Monitoring System

Overview of the Radio Regulations

Amateur HF Band