Träffar

Allt sedan starten på 70-talet har medlemmarna i NOMIRA träffats på någon lägergård.

Filmen om NOMIRA 1970. Se mera här!
Nomiraträffen 1989 på Mårumsgården. Se mera här!
Nomiraträffen 2004 på Smålandsgården. Se mera här!
Nomiraträffen 2008 på Hjortsbergagården. Se mera här!
Nomiraträffen 2010 på Bunngården. Se mera här!
Nomiraträffen 2012 på Bunngården. Se mera här!
Nomiraträffen 2014 på Hjortsbergagården. Se mera här!
Nomiraträffen 2016 på SVARK i Axamo. Se mera här!