Om Ringen

NOMIRA på 3623 kHz.

I början av 1971 hördes det första ”CQ NOMIRA” anropet på frekvensen 3623 kHz och tiden var då 06.23 UTZ.
Det var Steinar LA8XN som tog initiativet till att samla en grupp radioamatörer med intresse för nordiskt missionsarbete i Sydamerika och Afrika.
Syftet var att inspirera missionärer att ta amatörradiocertifikat, men också ge råd vid inköp av radioutrustning och antenner.
Under åtskilliga år var det många missionsarbetares möjlighet till kommunikation med hemlandet.
Under åren har NOMIRA-ringen (Nordic Mission Radio Amateurs), fortsatt som en nordisk amatörradiogemenskap som möts dagligen kl 07.30 SNT på frekvensen 3623 kHz..
I NOMIRA-listan finns idag ca 125 anropssignaler från flera nordiska länder, de flesta från Sverige.

Något formellt ledarskap finns inte i NOMIRA utan det är ett nätverk av amatörer som har format en gemenskap med personlig prägel och värme.
Här finns möjlighet att samtala om både teknik och livets djupa frågor.
NOMIRA-ringen, som  bygger på kristen grund, är öppen för alla som vill vara med, vare sig man har en kristen bekännelse eller ej. En del av morgon- QSOet är det ”dagens ord” som någon delger genom att hänvisa till en bibelvers. Den avslutade hälsningen 6.23 syftar till bibelversen i Efesierbrevet kap.6 vers 23.

Under åren har ett antal NOMIRA-läger hållits i både Norge och Sverige. Under de senare åren har man samlats till NOMIRA Camp på Bunngården utanför Gränna, där man under ett veckoslut träffats för att lära känna nya och gamla vänner. Under de dagarna har många fått möjlighet att fördjupa den kontakt man tidigare haft enbart via radion med sina NOMIRA vänner.

Filmen om Nomira kan du se här.

Nomirafrekvenser +- QRM

3.623 Mhz sked kl. 07:30 SNT.

____________________________________________

6.23 är NOMIRA:s hälsningsord hämtat från Paulus brev till Efesierna kapitel 6 vers 23:
Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder, från Gud fadern och herren Jesus Kristus.