HEM

Välkommen till

NOMIRA

Nordic Radio Mission Amateurs

Vi möts dagligen kl 07.30

på 3623 kHz

I Arkiv