CQ NOMIRA ON 3.623 MHz

Välkommen till NOMIRA

The Nordic Mission Radio Amateures.

Vi möts varje dag kl 07.30

på 3623 kHz.